top of page

Programa

X.1–3: Bendra programa (tinklelis)

X.1, 10.00–13.00: Plenarinė sesija

X. 2, 17.00–19.00: Prezentacijos ir apvalūs stalai

1–3.10: Grupės ir sekcijos:

Auditorijos

1. Grupė. Tarptautiniai santykiai. Regioninis saugumas. Užsienio politika

1.1. Sekcija. Tarptautiniai santykiai. Užsienio politika

1.2. Sekcija. Gudijos užsienio politika: iššūkiai ir galimybės

2. Grupė. Politika. Politiniai institutai

2.1. Sekcija. Gudijos prabudimas? 2020 metais vyskusių protestų permąstymas

2.2. Sekcija. Viešasis administravimas: esama padėtis ir vystymosi perspektyvos​

2.3. Sekcija. Politika. Politiniai institutai

 

3. Grupė. Visuomenė ir bendruomeniniai institutai

3.1. Sekcija. Gudijos pilietinės visuomenės tyrimai

3.2. Sekcija. "Teisė į miestą", komunikacija ir vietos bendruomenės

3.3. Sekcija. Dabartinės gudų tautinio identiteto transformacijos

3.4. Sekcija. Atminties kraštovaizdis miesto erdvėje: nuo paminklo Leninui iki Maidano ir Plošča Pieramien

3.5. Sekcija. Komunalinė nuosavybė, vietinių bendruomenių jungtinė nuosavybė ir savivalda: anksčiau, dabar ir ateityje

 

4. Grupė. Ekonomika ir ekonominė politika

 

5. Grupė. Lyčių studijos

5.1. Sekcija. Moterys, darbas ir ekonomika COVID-19 sąlygomis

Sekcija perkelta į sekančių metų Kongresą

6. Grupė. Medijų tyrimai

6.1. Sekcija. Medijų tyrimai atnaujintai visuomenei

7. Grupė. Mokslas ir švietimas

7.1. Sekcija. Švietimas kaip žmogiškojo kapitalo formavimo faktorius

7.2. Sekcija. Skaitmeninės transformacijos mokyme

7.3. Sekcija. Žaidimų kultūros ir technologijų poveikis žmogiškiesiems resursams, verslui, švietimui, hobiams ir marketingui

 

8. Grupė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

8.1. Sekcija. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (XIV–XVI a.) ir sudėtinių monarchijų problema viduramžių bei naujųjų amžių Europoje

8.2. Sekcija. Parlamentarizmas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (XVI–XVIII a.)

8.3. Sekcija. Maisto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kraštuose istorija ir antropologija

8.4. Sekcija. Kijevo metropolija: centrai ir ribos (XIII–XVII a.)

8.5. Sekcija. Knygų migracija Abiejų Tautų Respublikos rusėnų žemėse (XVI–XVIII a.)

9. Grupė. XIX–XXI amžiaus istorija

9.1. Sekcija. Paini Vidurio Rytų Europos revoliucijų istorija (1917–1923)

9.2. Sekcija. Rygos sutartis ir gudų emigracija (1921–1939)

9.3. Sekcija. Neformalios viešos ir kultūrinės praktikos Baltarusijos Sovietų Socialistinėje Respublikoje (XX a. 6–9 deš.)

9.4. Sekcija. Gudija išeivijoje: praeitis ir dabartinė situacija

9.5. Sekcija. Europa kaip karinių veiksmų teatras

9.6. Sekcija. Dabartinė Gudijos istorijos mokslo būklė ir perspektyvos 

9.7. Sekcija. Lenkija ir lenkai Gudijos istoriniame likime (XIX–XXI a.)

9.8. Sekcija. Gudijos ir Latvijos santykių istorija

 

10. Grupė. Literatūros studijos ir lingvistika

10.1. Sekcija. Literatūra kaip protesto forma Gudijoje

10.2. Sekcija. Gudų literatūra pasaulyje: vertimas kaip solidarumo veiksmas

10.3. Sekcija. Gudiškas vektorius ukrainiečių lingvistų praktikose

10.4. Sekcija. Regioniniai dabartinės gudų literatūros diskursai

10.5. Sekcija. Pasienio suvokimo problematika literatūroje

10.6. Sekcija. Gudiškoji glottodidaktika: gudų kaip užsienio kalbos mokymo problemos kultūrų kontekste

10.7. Sekcija. Mokslinis Biblijos vertimas į gudų kalbą: naujausi požiūriai

 

11. Grupė. Istorinis ir kultūrinis palikimas

11.1. Sekcija. Gudijos architektūros paminklų išsaugojimas: konfliktai ir bendro sutarimo paieškos

11.2. Sekcija. Gudijos nekropolistika

11.3. Sekcija. Žydai ir žydų palikimas Gudijoje po holokausto

11.4. Sekcija. Istorinis ir kultūrinis Gudijos ir Ukrainos pasienio palikimas: išsaugojimo, populiarinimo ir interpretacijos problemos (skiriama 35-osioms Černobylio tragedijos metinėms)

 

12. Grupė. Kultūra ir kultūros tyrimai

12.1. Sekcija. Šiuolaikinis Gudijos menas viešose pokyčių erdvėse 

12.2. Sekcija. Mitų kūrimas: naujojo laikmečio konstruktai ir konceptai

12.3. Sekcija. Miestas kaip mediumas: vizualinės erdvės ir režimai

12.4. Sekcija. Gudiški Antikos kūrinių leidimai

12.5. Sekcija. Muziejaus kuratorius: ekspozicijų muziejuose ir galerijose organizavimo specifika ir problemos

12.6. Sekcija. No politics without aesthetics! (Jokios politikos be estetikos!) 

logo_palitykat_short.jpg
LDKI
Lithuania Belarus
mackevich-lt
bottom of page