top of page

Apie kongresą

Tarptautinis Gudijos tyrinėtojų kongresas yra kasmetinis dažniausiai Kaune vykstantis renginys. Vienas svarbiausių Kongreso tikslų – paskatinti efektyvesnį politikos, socialinių ir humanitarinių mokslų tyrinėtojų bei ekspertų bendradarbiavimą. Kongresas prisideda prie geresnio Gudijos supratimo regiono ir pasaulio akademiniuose bei visuomenės sluoksniuose.

Kongresas yra vienintelė vieta pasaulyje, kur reprezentatyvus Gudijos akademinio ir visuomenės elito atstovų skaičius nepriklausomai nuo Baltarusijos ir kitų valstybių įtakų, nuo 2011 metų gali laisvai mąstyti ir diskutuoti Gudijos istorijos, politikos, visuomenės ir kultūros klausimais.

Kongreso iniciatoriai ir pagrindiniai organizatoriai yra politikos studijų institutas "Politinė sfera" ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas. Organizuojant konkrečius Kongresus prisideda įvairios gudų, lietuvių, lenkų ir kitų kraštų organizacijos: Vytauto Didžiojo universitetas, Europos Humanitarinis universitetas, Vilniaus universitetas, Varšuvos universitetas, Kolegium Civitas (Varšuva), Naša niva, Minsko dialogas, Lietuvos istorijos institutas ir kiti. Priklausomai nuo metų, Kongresą remia Konrad Adenauer Stiftung, The German Marshall Fund, Lietuvos Užsienio reikalų ministerija ir kiti.

Kongresuose dalyvauja nuo 200 iki 700 mokslininkų, žurnalistų, visuomenės veikėjų, studentų ne tik iš Gudijos, Lenkijos, Ukrainos ir Lietuvos, bet ir kitų Europos bei pasaulio šalių. 2022 metais Kaune įvyko dešimtasis jubiliejinis Kongresas.

 

Kongresai yra moksliniai, tačiau orientuoti ne tik į akademinę, bet ir į plačiąją visuomenę. Darbas organizuojamas dviem būdais: pirma, rengiamos siauros specializacijos mokslinės sekcijos, kuriose diskutuoja humanitarinių ir visuomenės mokslų sričių (politikos mokslų, sociologijos, istorijos, filologijos, religijų istorijos ir kitų) tyrinėtojai; antra, skelbiamos viešos diskusijos ir renginiai aktualiomis Gudijos politikos, kultūros, meno, visuomenės, regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo temomis.

***

Kongreso darbo kalbos yra gudų, ukrainiečių, anglų, lietuvių, lenkų ir rusų. Jų vartojimas priklauso nuo konkrečios sekcijos dalyvių sudėties, o nusprendžia moderatorius. Kongreso programoje paryškintu šriftu pažymėtas pranešimo pavadinimas rašomas to konkretaus pranešimo kalba. Vertimas neorganizuojamas, išskyrus atidarymą ir plenarinį posėdį pirmąją Kongreso dieną, kai yra sinchroninis vertimas iš gudų į anglų kalbą ir atvirkščiai.

logo_palitykat_short.jpg
LDKI
Lithuania Belarus
mackevich-lt
bottom of page