top of page

Plenarinė sesija

10.00-11.00 Kongreso atidarymas, organizatorių ir partnerių – organizacinio komiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos istorijos instituto, Konrado Adenauerio fondo ir kitų – sveikinimo kalbos  

11.30-13.00 plenarinė diskusija: „Kokia gali būti Gudijos ateitis? Iššūkiai ir galimybės dabartinėje situacijoje“

2020 metų politinė krizė Gudijos visuomenėje lėmė negrįžtamus pokyčius, kurie palietė beveik visas gyvenimo sritis: pradedant politika ir ekonomika, baigiant menu ir kultūra. Esminiai pokyčiai toli gražu nesibaigė: politinės institucijos, valdžia ir visuomenė yra naujo jėgų balanso paieškos pradžioje. Per pastaruosius metus netrūko nei optimistinių, nei pesimistinių šalies vystymosi prognozių. Tačiau skirtingos politinės jėgos nevienodai supranta, koks yra „geras“ šalies vystymosi scenarijus. Siūlomoje diskusijoje bus bandoma atsakyti į klausimus: kokia gali būti Gudijos ateitis, kokius pokyčius galima laikyti neišvengiamais? Kaip galima reformuoti politines, socialines ir ekonomines institucijas? Jei tai gali įvykti, kokiomis sąlygomis ir kaip?

Moderatorė:

Natallija Rabava, SYMPA  

Kalbėtojai: 

Paviel Danejko, BEROC direktorius

Andrej Kazakievič, instituto Politinė sfera direktorius, Tarptautinio Gudijos tyrinėtojų kongreso organizacinio komiteto pirmininkas 

Alvydas Nikžentaitis, Lietuvos istorijos instituto direktorius

logo_palitykat_short.jpg
LDKI
Lithuania Belarus
mackevich-lt
bottom of page