PROGRAMA
Dešimtasis Tarptautinis Gudijos tyrinėtojų kongresas
Rugsėjo 30 – Spalio 2, Kaunas 2022

 

 

 

1. Tarptautiniai santykiai. Regioninis saugumas. Užsienio politika

 • Gudija tarp Rusijos ir Ukrainos: ką gali paaiškinti mokslinės tarptautinių santykių teorijos?

 • Suvereniteto permąstymas: vidaus politinės krizės ir karo Ukrainoje pasekmės Gudijos valstybingumui

 • Agresorius, partneris, tarpininkas, taikdarys: Gudijos ir Ukrainos santykių dinamika, 2014-2022 metais

 • Tautinė valstybė, susidurianti su globalizacijos ir Rusijos neoimperializmo iššūkiais: turinys, problemos, perspektyvos

 

2. Politika. Politinės institucijos

 • Konstitucinė ir politinė reforma Gudijoje pagal valdžios scenarijų: struktūriniai pokyčiai 2020 metais ir galimi scenarijai

 • Konstitucijos ir politinių reformų perspektyvos: alternatyvios demokratinės perspektyvos

 • Visuomenės interesai viešajame administravime: piliečių ir valstybės sąveika, pilietinis dalyvavimas ir viešosios paslaugos

3. Visuomenė ir socialiniai institutai

 • Pilietinės visuomenės studijos

 • Šiuolaikinis miesto solidarumas: vertikali ir horizontali dimensija

 • Gudų tapatybė: tarp nacionalinio heroizmo ir kolektyvinės kaltės

 • Televizija, socialiniai tinklai ir socialinė aplinka. Žiniasklaidos vartojimo ypatumai šiuolaikinėje Gudijoje

 • Istorinės atminties metų globoje: atminties politika šiuolaikinėje Gudijoje

 

4. Ekonomika

 • Ekonominės sankcijos: trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės Gudijai ir regionui

 • Karas Ukrainoje – tiesioginės pasekmės Gudijos ir Ukrainos ekonominiams santykiams

 • ESG permąstymas kaip naujojo normalumo dalis: verslo poveikis diktatorių režimų, pilietinių neramumų ir karų kontekste.

 

5. Politinė filosofija

 • Gudijos politinė filosofija po 1991 metų

 • Autonomija, demokratija, revoliucija. Cornelius’o Castoriadis’o (1922–2022) šimto metų jubiliejaus proga

 

6. Švietimas ir mokslas

 • Aukštasis mokslas skaitmeniniame amžiuje

7. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

 • „Šlovingų protėvių įpročiu“: karas, kariuomenė, visuomenė ir įstatymas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tyrimų ir publikavimo problemos: nuo egodokumentų iki institucinių archyvų

 

8. XX amžiaus istorija

 • Supainiota Vidurio Rytų Europos revoliucijų istorija, 1917–1923

 • Neformali socialinė ir kultūrinė praktika Baltarusijos SSR ir kitose „realaus socializmo“ šalyse XX amžiaus 6–9 dešimtmečiais

 • Lenkija ir Gudija Antrojo pasaulinio karo metais

 • Lenkija ir Rusija istoriniame Ukrainos, Lietuvos ir Gudijos likime XIX-XXI amžiais: biografijos

 • Gudijos tautinių ir valstybės simbolių istorija XX ir XXI amžiuje

 

9. Filologija

 • Šiuolaikinė gudų literatūra Europos literatūros kontekste (Jerzy Giedroyco literatūros premijos pavyzdžiu)

 • Gudų literatūra pasaulyje: originalių tekstų ir vertimų kalbos

 • Gudų vektorius ukrainiečių lingvistinėje praktikoje

 • Gudų literatūros manifestai XX amžiaus 9 ir 10 dešimtmečiuose

 • Gudų glotodidaktika: gudų kalbos kaip užsienio kalbos mokymo problemos

 • XIX amžiaus gudų literatūra: interpretacijos, šaltinio ir priskyrimo problemos

 • Tėvynė – Gudija?

 

10. Istorinis ir kultūrinis paveldas

 • Baltarusijos SSR architektūrinis ir meninis paveldas dabartinių praktikų šviesoje (1991-2022 m.)

 • Žydai ir žydiškas paveldas po Holokausto (Gudija, Lenkija, Ukraina)

 • Gudijos ir Ukrainos pasienio istorinis ir kultūrinis paveldas: išsaugojimo, transliavimo ir interpretavimo problemos

 • Dūdmaišis Europoje: istorija, įtakos ir atgimimas

 • Rytų, antikos ir viduramžių studijos Gudijoje

 

11. Kultūra ir kultūros studijos

 • Žmogaus teisės kultūros srityje ir kultūrinės teisės Gudijoje

 • Grožis liaudies kultūroje: sacrum, eros, kičas

 • Naujos medijos ir ateities modeliai kultūrinių praktikų ir bendruomenių transformacijos perspektyvoje

 • No Politics without Aesthetics! F for Fake

 • Neramių laikų menas Gudijoje

 

12. Bažnyčia ir religija

 • Bažnyčios ir krikščionys Gudijos politinės krizės akivaizdoje

 

13. Karo studijos

 • Kultūriniai karai Gudijos ir Ukrainos žemėse kaip XXI amžiaus hibridinių karų elementas

 • Karo mokslas, karo istorija ir gynybos studijos

 • Karas ir materialus kultūros paveldas: naikinti ir kūrti