top of page

PROGRAMA
Dešimtasis Tarptautinis Gudijos tyrinėtojų kongresas
Rugsėjo 30 – Spalio 2, Kaunas 2022

 

 

 

1. Tarptautiniai santykiai. Regioninis saugumas. Užsienio politika

 • Gudija tarp Rusijos ir Ukrainos: ką gali paaiškinti mokslinės tarptautinių santykių teorijos?

 • Suvereniteto permąstymas: vidaus politinės krizės ir karo Ukrainoje pasekmės Gudijos valstybingumui

 • Agresorius, partneris, tarpininkas, taikdarys: Gudijos ir Ukrainos santykių dinamika, 2014-2022 metais

 • Tautinė valstybė, susidurianti su globalizacijos ir Rusijos neoimperializmo iššūkiais: turinys, problemos, perspektyvos

 

2. Politika. Politinės institucijos

 • Konstitucinė ir politinė reforma Gudijoje pagal valdžios scenarijų: struktūriniai pokyčiai 2020 metais ir galimi scenarijai

 • Konstitucijos ir politinių reformų perspektyvos: alternatyvios demokratinės perspektyvos

 • Visuomenės interesai viešajame administravime: piliečių ir valstybės sąveika, pilietinis dalyvavimas ir viešosios paslaugos

3. Visuomenė ir socialiniai institutai

 • Pilietinės visuomenės studijos

 • Šiuolaikinis miesto solidarumas: vertikali ir horizontali dimensija

 • Gudų tapatybė: tarp nacionalinio heroizmo ir kolektyvinės kaltės

 • Televizija, socialiniai tinklai ir socialinė aplinka. Žiniasklaidos vartojimo ypatumai šiuolaikinėje Gudijoje

 • Istorinės atminties metų globoje: atminties politika šiuolaikinėje Gudijoje

 

4. Ekonomika

 • Ekonominės sankcijos: trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės Gudijai ir regionui

 • Karas Ukrainoje – tiesioginės pasekmės Gudijos ir Ukrainos ekonominiams santykiams

 • ESG permąstymas kaip naujojo normalumo dalis: verslo poveikis diktatorių režimų, pilietinių neramumų ir karų kontekste.

 

5. Politinė filosofija

 • Gudijos politinė filosofija po 1991 metų

 • Autonomija, demokratija, revoliucija. Cornelius’o Castoriadis’o (1922–2022) šimto metų jubiliejaus proga

 

6. Švietimas ir mokslas

 • Aukštasis mokslas skaitmeniniame amžiuje

7. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

 • „Šlovingų protėvių įpročiu“: karas, kariuomenė, visuomenė ir įstatymas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tyrimų ir publikavimo problemos: nuo egodokumentų iki institucinių archyvų

 

8. XX amžiaus istorija

 • Supainiota Vidurio Rytų Europos revoliucijų istorija, 1917–1923

 • Neformali socialinė ir kultūrinė praktika Baltarusijos SSR ir kitose „realaus socializmo“ šalyse XX amžiaus 6–9 dešimtmečiais

 • Lenkija ir Gudija Antrojo pasaulinio karo metais

 • Lenkija ir Rusija istoriniame Ukrainos, Lietuvos ir Gudijos likime XIX-XXI amžiais: biografijos

 • Gudijos tautinių ir valstybės simbolių istorija XX ir XXI amžiuje

 

9. Filologija

 • Šiuolaikinė gudų literatūra Europos literatūros kontekste (Jerzy Giedroyco literatūros premijos pavyzdžiu)

 • Gudų literatūra pasaulyje: originalių tekstų ir vertimų kalbos

 • Gudų vektorius ukrainiečių lingvistinėje praktikoje

 • Gudų literatūros manifestai XX amžiaus 9 ir 10 dešimtmečiuose

 • Gudų glotodidaktika: gudų kalbos kaip užsienio kalbos mokymo problemos

 • XIX amžiaus gudų literatūra: interpretacijos, šaltinio ir priskyrimo problemos

 • Tėvynė – Gudija?

 

10. Istorinis ir kultūrinis paveldas

 • Baltarusijos SSR architektūrinis ir meninis paveldas dabartinių praktikų šviesoje (1991-2022 m.)

 • Žydai ir žydiškas paveldas po Holokausto (Gudija, Lenkija, Ukraina)

 • Gudijos ir Ukrainos pasienio istorinis ir kultūrinis paveldas: išsaugojimo, transliavimo ir interpretavimo problemos

 • Dūdmaišis Europoje: istorija, įtakos ir atgimimas

 • Rytų, antikos ir viduramžių studijos Gudijoje

 

11. Kultūra ir kultūros studijos

 • Žmogaus teisės kultūros srityje ir kultūrinės teisės Gudijoje

 • Grožis liaudies kultūroje: sacrum, eros, kičas

 • Naujos medijos ir ateities modeliai kultūrinių praktikų ir bendruomenių transformacijos perspektyvoje

 • No Politics without Aesthetics! F for Fake

 • Neramių laikų menas Gudijoje

 

12. Bažnyčia ir religija

 • Bažnyčios ir krikščionys Gudijos politinės krizės akivaizdoje

 

13. Karo studijos

 • Kultūriniai karai Gudijos ir Ukrainos žemėse kaip XXI amžiaus hibridinių karų elementas

 • Karo mokslas, karo istorija ir gynybos studijos

 • Karas ir materialus kultūros paveldas: naikinti ir kūrti

1.1
2.3
3.1
3.2
3.3
4.3
5.1
5.2
6.1
7.1
7.2
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12.1
13.1
13.2
13.3
1.4
logo_palitykat_short.jpg
LDKI
Lithuania Belarus
mackevich-lt
bottom of page