top of page

Kvietimas teikti individualias paraiškas Dešimtajam Kongresui


Organizacinis komitetas džiaugiasi galėdamas pakviesti teikti individualias paraiškas dešimtam jubiliejiniam Tarptautiniam Gudijos tyrinėtojų kongresui, kuris įvyks rugsėjo 30 – spalio 2 dienomis Kaune.

2022 metais kongresas apims 13 socialinių ir humanitarinių mokslo sričių (grupių), tarp jų istoriją, tarptautinius santykius ir politinius mokslus, sociologiją, lingvistiką, literatūrą ir kitas tyrimų sritis.

Kongresas yra pagrindinis Gudijos renginys, kiekvienais metais suburiantis žinomus intelektualus ir tyrėjus, nagrinėjančius Gudijos visuomenę, politiką ir kultūrą. Be to kongresas suteikia galimybę plėtoti naujus mokslinius tyrimus ir pilietinius projektus, keistis nuomonėmis ir idėjomis, užmegzti neformalius ryšius su Gudijos ir kitų šalių akademinės ir ekspertų bendruomenės atstovais.


Kongreso misija yra plėtoti mokslininkų, analitikų ir ekspertų tinklą ir skatinti gilesnį Gudijos supratimą akademinėse bendruomenėse nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu lygiu.


Norėdami pristatyti savo tyrimą kongrese, užpildykite INTERNETINĘ FORMĄ ir pateikite pranešimo tezes (2000–4000 spaudos ženklų) iki 2022 metų gegužės 15 dienos.

Galima pateikti tik vieną paraišką t.y. vienas pranešėjas Kongrese dalyvauja tik su vienu pranešimu.


Daugiau informacijos apie svečių ir žurnalistų dalyvavimą bei įvairių tipų projektų ir parodų organizavimą bus paskelbta jau netrukus.

38 peržiūros

Commentaires


logo_palitykat_short.jpg
LDKI
Lithuania Belarus
mackevich-lt
bottom of page