top of page

Kongreso organizacinio komiteto kreipimasis dėl karinės agresijos prieš Ukrainą


Tarptautinio Gudijos tyrinėtojų kongreso organizacinis komitetas griežtai smerkia Rusijos karinę agresiją prieš nepriklausomą ir suverenią Ukrainą. Rusija pažeidžia tarptautinę teisę, niekina visuotines vertybes. Mūsų mintys ir širdys kartu su Ukrainos žmonėmis, kurie drąsiai gina savo šalies nepriklausomybę.


Deja, 2020 metais legitimumą praradusi Baltarusijos valdžia veikia kaip Rusijos karinės operacijos bendrininkė. Rusijos tankų daliniai pradėjo puolimą prieš Kijevą iš Baltarusijos teritorijos, iš Baltarusijos teritorijos vykdomas Ukrainos apšaudymas raketomis, Rusijos kariai savo reikmėms naudoja Baltarusijos kariuomenės infrastruktūrą.


Tai grubus tarptautinių įsipareigojimų ir Baltarusijos Konstitucijos pažeidimas. Šalies įtraukimas į karą yra nusikaltimas ir visiškas Gudijos žmonių interesų nepaisymas.


Mes prašome Ukrainos ir tarptautinės bendruomenės suprasti, kad Gudijos visuomenė nepalaiko karo. Gudai, turėdami galimybę balsuoti demokratiškai, niekada nebūtų rinkę karo šalininkų į aukštas valdžios pareigas; ypač tokio karo, kuris yra nukreiptas prieš brolišką Ukrainą.


Nelaimei, Baltarusija yra autoritarinė šalis. 2020 metais Gudijos žmonės aiškiai pademonstravo savo įsipareigojimą demokratijai ir laisvei, atsisakydami pasitikėti Lukašenka. Naudodamas fizinį smurtą, plataus masto represijas ir Rusijos politinę bei ekonominę paramą Lukašenka išlaikė valdžią. Nuo to laiko Baltarusijos valdžios retorikoje vis daugiau ir daugiau ksenofobijos, neapykantos Vakarams ir Ukrainai, taip pat fizinio smurto ir karo propagandos.


Gudijos akademinė bendruomenė aktyviai palaikė demokratinius procesus savo gimtinėje ir patyrė represijas – areštus, baudžiamąsias bylas, bauginimus, atleidimus iš Mokslų akademijos ir universitetų. Su tuo susidūrė šimtai dėstytojų ir mokslininkų.


Neabejotina, kad didžioji dalis Gudijos akademinės bendruomenės gimtinėje ir užsienyje griežtai smerkia Rusijos ir Baltarusijos valdžios veiksmus, pasisako už Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, gerbia jos laisvės troškimą ir teisę pasirinkti savo ateitį.


Manome, kad siekis visiškai nutraukti bendradarbiavimą tarp Ukrainos, ES bei JAV akademinės bendruomenės ir Gudijosyra klaidingas.


Ryšių ir bendradarbiavimo su valstybės kontroliuojamomis akademinėmis institucijomis nutraukimas yra pateisinamas, tačiau kontaktų individo lygmeniu ir su pilietine visuomene nutraukimas yra kontrproduktyvus. Tai susilpnins Gudijosvisuomenės gebėjimą atsispirti Rusijos ir Baltarusijos valdžios vykdomai karo, militarizmo ir imperinio revanšizmo propagandai.


Nuo pat įkūrimo 2011 metais Tarptautinis Gudijos tyrinėtojų kongresas buvo dialogo ir bendradarbiavimo tarp akademinių ir ekspertų bendruomenių platforma, kurioje visada buvo gerbiamas ir skatinamas visų regiono šalių suverenitetas, teritorinis vientisumas ir saugumas, ypač Ukrainos, Gudijos, Lietuvos ir Lenkijos.


Ukrainos mokslininkai visada buvo svarbi Kongreso dalis ir sudarė didelę visų dalyvių dalį. Organizacinis komitetas visada skatino kuo įtraukesnį Ukrainos mokslininkų dalyvavimą Kongreso darbe. Išreiškiame savo paramą ir nuoširdų solidarumą šiuo kritiniu metu, taip pat patvirtiname savo pasirengimą visomis įmanomomis priemonėmis remti Ukrainos mokslininkus.


Esame įsitikinę, kad Gudijos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas turi būti tęsiamas ir stiprinamas. Tik palaikydamos viena kitą akademinės bendruomenės regione atsispirs išorinei agresijai.


Andrej Kazakievič (Organizacinio komiteto vadovas)

Tomasz Błaszczak (Organizacinio komiteto narys)

Vika Veličkaitė (Organizacinio komiteto narys)

Rūstis Kamuntavičius (Organizacinio komiteto narys)

Daria Cusitcaia (Organizacinio komiteto narys)

Aliaksiej Lastoŭski (Organizacinio komiteto narys)

19 peržiūrų

Comments


logo_palitykat_short.jpg
LDKI
Lithuania Belarus
mackevich-lt
bottom of page