top of page

Kandidatai. Kongreso apdovanojimas–2022 (užsienio autoriai)

Atnaujinta: 2022-09-21


Kandidatų sąrašai Kongreso apdovanojimui už geriausią užsienio autoriaus leidinį Gudijos tematika.


Straipsniai anglų kalba socialinėmis-politinėmis temomis, paskelbti 2020-21 m:

  • Artiukh, Volodymyr (2021). The Anatomy of Impatience: Exploring Factors behind 2020 Labor Unrest in Belarus. Slavic Review, 80(1), 52-60.

  • Bedford, Sofie (2021). The 2020 Presidential Election in Belarus: Erosion of Authoritarian Stability and Re-politicization of Society. Nationalities Papers, 49(5), 808-819.

  • Hansbury, Paul (2021). Domestic Constraints on Foreign Policy Change in Belarus. Journal of Belarusian Studies, 11(1), 27-55.

  • Pierson-Lyzhina, Ekaterina (2021). Belarus’s oscillating foreign policy toward the EU: from engagement to retrenchment (1994–2021). Canadian Slavonic Papers, 63:3-4.

  • Slocum, Sue (2021). The Influence of Government Controlled DMOs on Destination Competitiveness: the Case of Belarus. Tourism Planning & Development, 1-15.


Šiais metais buvo svarstomos lenkų kalba 2016-21 metais išleistos monografijos Gudijos tematika:

  • Błaszczak, Tomasz. Białorusini w Republice Litewskiej 1918-1940. Białystok, 2017.

  • Getka, Joanna i Darczewska, Jolanta. Na drodze do wolności. Białoruska partyzantka kulturowa w przestrzeni publicznej i Internecie. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.

  • Głogowska, Helena. Za Białorusią świata nie widział. Rzecz o Teodorze Iljaszewiczu - białoruskim poecie, historyku i działaczu. Białystok 2021

  • Jankowiak, Mirosław. Współczesne gwary białoruskie na Łotwie. Charakterystyka. Wybór tekstów. Praha 2018.

  • Kempa, Tomasz. Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

10 peržiūrų

コメント


logo_palitykat_short.jpg
LDKI
Lithuania Belarus
mackevich-lt
bottom of page