top of page

Kviečiame teikti individualias paraiškas XI Tarptautiniam Gudijos tyrinėtojų kongresui (iki 05.15)

Atnaujinta: 2023-04-28


Tarptautinio Gudijos tyrinėtojų kongreso organizacinis komitetas skelbia kvietimą teikti pranešimų paraiškas XI kongresui, kuris vyks 2023 m. rugsėjo 22-24 d. Gdanske, Lenkijoje. Pagrindiniai XI kongreso partneriai Lenkijoje yra Antrojo pasaulinio karo muziejus Gdanske, Europos solidarumo centras ir Nacionalinis jūrų muziejus Gdanske.


2023 m. kongrese bus nagrinėjama 14 mokslinių tyrimų sričių (Sekcijos), įskaitant visas pagrindines socialines ir humanitarines disciplinas: istoriją, tarptautinius santykius ir politikos mokslus, sociologiją, lingvistiką, literatūrologiją ir kitas.


Kongresas yra svarbiausias kasmetinis Gudijos akademinis renginys, į kurį susirenka svarbiausių Gudijos visuomenės, politikos ir kultūros tyrimų centrų atstovai. Be to, Kongresas suteikia puikią galimybę plėtoti naujus perspektyvius mokslinius ir pilietinius projektus, keistis nuomonėmis ir idėjomis, užmegzti neformalius ryšius su Gudijos ir kitų šalių akademinės ir ekspertinės bendruomenės atstovais.


Kongreso misija – suburti mokslininkų, analitikų ir ekspertų bendruomenę, taip pat skatinti gilesnį Gudijos supratimą akademiniuose sluoksniuose nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu lygiu.


Norėdami dalyvauti Kongrese kaip pranešėjai, užpildykite INTERNETINĘ FORMĄ ir pateikite savo pranešimo santrauką (2000-4000 spaudos ženklų). Galutinis terminas: 2023 m. gegužės 15 d.


Pagrindinės Kongreso kalbos yra gudų ir anglų. Be to, kaip darbo kalbos gali būti vartojamos lenkų, ukrainiečių, rusų ir lietuvių.


Atkreipkite dėmesį, kad vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną pranešimo pasiūlymą.

Siekdami išreikšti paramą Ukrainai, kuri didvyriškai priešinasi Rusijos karinei agresijai, visi dalyviai iš Ukrainos ir ukrainiečiai, kurie buvo priversti bėgti iš savo šalies dėl karo, atleidžiami nuo registracijos mokesčio. Nuo registracijos mokesčio taip pat atleidžiami dalyviai iš Gudijos ir gudai, nukentėję nuo karo Ukrainoje ar politiškai motyvuotų represijų Baltarusijoje, taip pat tie, kurie užėmė principingą poziciją šiais klausimais.


Netrukus bus paskelbti kvietimai svečiams ir žurnalistams skirt, taip pat kvietimai pristatyti mokslo, kultūros, leidybos ir kiti projektus.


SEKCIJOS

1. Tarptautiniai santykiai. Regioninis saugumas

1.1. Rusijos politika Gudijos atžvilgiu po 2020 m. Lūžio taškas?

1.2. Gudija – Ukraina: kaip užmegzti dialogą siekiant tarpusavio supratimo

1.3. Sudėtinga kaimynystė – gudai ir tarptautinė aplinka


2. Politika. Politiniai institutai

2.1. Viešieji interesai viešajame administravime: piliečių ir valstybės sąveika, pilietinis dalyvavimas ir viešosios paslaugos

2.2. Lenkijos "Solidarumo" pamokos 2020 m. "Baltarusijos revoliucijai"


3. Visuomenė ir jos institucijos

3.1. Pilietinės visuomenės tyrimai

3.2. Visuomenės nuomonės tyrimai Gudijoje ir gudų diasporoje


4. Ekonomika

4.1. ESG: karas virsta kasdienybės dalimi. Žvilgsnis į verslo elgseną krizės laikotarpiu

4.2. Gudijos verslo relokacija


5. Politinė filosofija

5.1. Gudijos dekolonizacija: diasporos ir metropolijos patirtis ir sąveika

5.2. Globos ir socialinės reprodukcijos etika moralinės katastrofos laikais

5.3. Transdisciplininės traumos studijos: trauma per šiuolaikinę ir istorinę perspektyvą

5.4. Kritinė teorija šiuolaikinių socialinių transformacijų kontekste


6. Švietimas ir mokslas

6.1. Šiuolaikinės nacionalinio švietimo koncepcijos


7. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

7.1. Šlovingų protėvių papročiai: Rytų Europos karinė istorija

7.2. Parlamentarizmas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI-XVIII a.

7.3. Elitas Ukrainos ir Gudijos istoriniuose santykiuose (XVII-XVIII a.)

7.4. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: istorijos tyrimai 2004-2023 m. (tyrimų temos, metodai ir priemonės)

7.5. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės metrika kaip valstybės artefaktas


8. Istorija

8.1. Revoliucijų istorija Rytų ir Vidurio Europoje (1917-1923 m.): nacionaliniai atvejai

8.2. Lenkija ir Gudija Antrojo pasaulinio karo metais

8.3. Lenkijos ir Baltarusijos SSR pasienis iki 1939 m. rugsėjo 17 d.

8.4. Pinsko flotilė – istorija ir paveldas

8.5. Lenkija ir Rusija XIX-XXI a. Ukrainos, Lietuvos ir Gudijos (ULB) istoriniame likime: biografinė sesija

8.6. Vilnius ir Vilniaus kraštas Lietuvos ir Gudijos istorijoje ir kultūroje

8.7. Orientalistikos, Antikos ir Viduramžių studijos

8.8. Gudijos socialistinė hramada ir Gudijos valstybingumas

8.9. Pasipriešinimo kultūros Gudijoje ir Vidurio-Rytų Europoje


9. Filologija

9.1. XIX a. gudų literatūra: interpretacijos, šaltinių ir atribucijos problemos

9.2. Tėvynės samprata gudų lingvistinėje pasaulėžiūroje

9.3. Avantiūra, ieškojimai, tradicija: asimiliacija ir raida

9.4. Įvaizdžiai ir simboliai per šimtmečius: gudų kūrybinis pasaulis

9.5. Gudų literatūra pasaulyje: vertimai, leidybos iniciatyvos, tarptautinė parama karo Ukrainoje ir politinių represijų Baltarusijoje sąlygomis

9.6. Tautiniai motyvai lenkų ir baltarusių literatūros ir kultūros koncepcijose

9.7. Baltarusijos literatūros ir kultūros daugiašakiškumas XX a. trečiajame dešimtmetyje ir ketvirtojo dešimtmečio pradžioje

9.8. Gudų glottodidaktika: gudų kalbos kaip užsienio kalbos mokymo problemos kultūrų kontekste

9.9. Biblistika ir akademinio Biblijos vertimo į gudų kalbą problemos

9.10. Gudų leksika per korpusinės lingvistikos prizmę


10. Istorinis ir kultūrinis paveldas

10.1. Gudijos antropologija, etnologija, folkloristika: pasidalijimai ir pergalės

10.2. Gudijos tradicinė kultūra – materialių ir nematerialių komponentų išsaugojimo problemos

10.3. Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimas: Galimybės ir iššūkiai

10.4. Karas ir materialusis kultūros paveldas: naikinimas ir kūrimas

10.5. BSSR kultūros paveldas

10.6. Neatidėliotinos Gudijos kultūros paveldo išsaugojimo problemos

10.7. Ukrainos ir Gudijos pasienio istorinis ir kultūrinis paveldas: (ne)nauji tyrimų požiūriai ir koncepcijos

10.8. Rytų Europos sentikių istorinis ir kultūrinis paveldas

10.9. Dūdmaišiai Europoje: istorija, įtaka ir atgimimas


11. Kultūra ir kultūros studijos

11.1. Gudijos menas ir literatūra kaip kultūrinis pasipriešinimas

11.2. Neramių Gudijos laikų menas

11.3. Gudijos dramaturgija ir 2020-ųjų teatras: kūrybos vektoriai, vardai, bandymai įgauti antrąjį kvėpavimą


12. Karo studijos

12.1. Hibridinis Rusijos karas prieš Ukrainą: humanitarinės krizės gilėjimas regione

12.2. Karo mokslas, karo istorija ir gynybos studijos


13. Teisė

13.1. Naujosios Gudijos Konstitucijos projekto rengimo ir užbaigimo paketas

13.2. Konstitucinis procesas Baltarusijos Respublikoje ir žmogaus teisės

13.3. Žmogus kaip pagrindinis elementas kuriant naują šiuolaikinio mokslo metodologiją (jurisprudencijos pavyzdys)


14. Žiniasklaida ir komunikacija

14.1. Propaganda ir dezinformacija

14.2. Karas ir žiniasklaidos hierarchijos transformacija

14.3. Rytų Europos protestų analizė per žiniasklaidos prizmę: kultūros, praktikos ir simboliai

14.4. Strateginė komunikacija politikoje, versle, visuomenėje: iššūkiai ir tendencijos

110 peržiūrų

Comentarios


logo_palitykat_short.jpg
LDKI
Lithuania Belarus
mackevich-lt
bottom of page